Velkommen til Husebyenga hage!

60 | HUSEBYENGA HAGE gjeldene bestemmelser i reguleringsplan for Reguleringsplan for Brumunddal sentrum, sluttbehandlet 22/8-2012. Sist endret 23/8-2018. Utbygger har sendt inn planiniativ for mindre endringer av planen da planlagt bebyggelse har noen avvik ift. gjeldende reguleringsplan. Kjøpere må påregne fremtidig byggeaktivitet for resten av utviklingsområdet. Øvrige forhold: Planlagt overtagelse er estimert til 2 eller 3 kvartal 2023, forutsatt byggestart i 2 kvartal 2022. Kjøpere vil bli holdt løpende oppdatert om denne utvikling og det tas forbehold om overtagelse iht. byggestart, fremdrift, solgte enheter, samt at selger anser gjennomføringen av prosjektet som økonomisk forsvarlig Forbehold: Selger tar forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg tilsvarende 50 % av antall enheter, at byggetillatelse blir gitt, samt at selgers byggelån blir innvilget og åpnet. Dersom selgers forbehold ikke er opphevet, og igangsetting ikke vedtas innen 01.08.2022, er ingen av partene forpliktet etter denne kontrakt. Selger forbeholder seg retten til å endre antall bolig- og næringsseksjoner, samt eierbrøken som følge av dette. Visning: Foreløpig salg på bakgrunn av prospekt. Megler kan etter avtale møte interessenter på tomten. Omkostninger for kjøper: Kjøpers omkostninger er stipulert til ca kr. 25.000,- per leilighet. Dette inkluderer dokumentavgift av andel tomteverdi beregnet etter eierbrøk, startkapital til sameiet, tilknytningsgebyr for kabel-TV/ bredbånd og tinglysingsgebyr for skjøte. I tillegg betaler kjøper for tinglysing til egen finansiering med kr 727 per panterettsdokument. For nærmere opplysninger om omkostninger vises det til prisliste og vedlagte utkast til kjøpekontrakt. Meglers vederlag: Det er mellom selger og megler inngått avtale om kr 41.250,- per solgte leilighet. I tillegg kommer eventuelle visningskostnader og kostnader til markedsføring. Meglers vederlag betales av selger. Budgivning: Offisiell lansering av prosjektet vil være når det foreligger komplett salgsprospekt og prisliste tilgjengelig for interessentene. Dato for offisiell lansering er satt til 22.09.2021, hvor det er planlagt et informasjonsmøte med presentasjon av prosjektet. Dersom koronareglementet hindrer gjennomføringen av et slikt møte, vil hver enkelt interessent kunne avtale et digitalt møte (telefon, skype e.l.) eller fysisk møte dersom dette anses som forsvarlig og ikke bryter gjeldende retningslinjer, for en gjennomgang og svar på spørsmål om prosjektet. Den som ønsker å kjøpe leilighet i prosjektet skal benytte skjemaet bindende kjøpsbekreftelse for å levere en forpliktende kjøpsmelding på en bestemt leilighet i prosjektet, og iht. gjeldende prisliste. Den bindende kjøpsbekreftelsen må inneholde finansieringsbekreftelse, eller kontaktinformasjon til en bankkontakt som kan bekrefte finansiering. Skjemaet bindende kjøpsbekreftelse følger vedlagt i dette prospekt. Fra og med lansering 22.09.2021 og informasjonsmøte 22.09.2021 vil megler kunne motta slike bindende kjøpsbekreftelser. For de leiligheter hvor megler innen fristen kun har mottatt én bindende kjøpsbekreftelse, og finansiering er bekreftet, vil denne kunne få tilslag på kjøp og dermed være bundet av avtalen. Skulle det vise seg at megler på dette tidspunkt har mottatt flere bindende kjøpsbekreftelser på én og samme leilighet, vil de som har ønsket å kjøpe denne leiligheten få anledning til eventuelt å forhøye sitt bud/kjøpesum i bindende kjøpsbekreftelse, eller velge å inngi en bindende kjøpsbekreftelse på en annen leilighet i prosjektet som ikke har mottatt dette. Dersom de som sammen med andre har levert bindende kjøpsbekreftelse på en og samme leilighet hvor ingen av disse ønsker å forhøye beløpet på sin bindende kjøpsbekreftelse (bud), vil leiligheten fordeles etter loddtrekning. De som har levert kjøpsbekreftelse innen fristen 29.09.2021 kl. 1200, vil ut denne dagen ha en eksklusiv mulighet til å flytte sin kjøpsbekreftelse til ledige leiligheter. Fra og med 30.09.2021 vil de ledige leilighetene selges etter prinsippet «først til mølla» til den pris som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende prisliste. Finansiering Når du skal kjøpe bolig, kan SpareBank 1 Østlandet hjelpe deg med finansieringen. SpareBank 1 Østlandet er representert i hele fylket og kan gi deg lånetilbud ved boligkjøp. Verdivurdering av nåværende bolig Dersom din vurdering av kjøp er avhengig av hva du kan få for din nåværende bolig vil EiendomsMegler 1 være behjelpelig med gratis verdivurdering. EiendomsMegler 1 er representert i hele fylket og kan også gi deg et gunstig tilbud ved senere salg av din eksisterende bolig. INFO FRA MEGLER

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=