Velkommen til Husebyenga hage!

62 | HUSEBYENGA HAGE Generelt Boligprosjektet Husebyenga hage er utviklet og prosjektert med ca. 130 leiligheter Byggetrinn 1 i prosjektet består av B1 og B2. med henholdsvis 16 og 29 leiligheter. Denne leveransebeskrivelse gjelder B1 BT1 som nå er klart for salg. Øvrige leiligheter legges ut fortløpende i takt med salg og utbygging. B1 og B2 i BT1 blir organisert som et boligsameie. Hver leilighet har en tilhørende sportsbod. P-plass i prosjektet kan kjøpes som et tillegg til leilighet. Utbygger av Husebyenga hage er Husebyenga Terrasse AS. Selskapet eies av BEIAS Gruppen AS og Husebyenga Eiendom AS. BEIAS Gruppen AS er gjennom sine selskaper, blant annet NORDBOLIG, et av innlandets største bolig- og eiendomsutviklere. Husebyenga Eiendom AS er et heleid datterselskap av Bryn Eiendom som er største eier og forvalter av kontoreiendom på Bryn i Oslo. Boligene leveres etter gjeldende tekniske forskrifter TEK 17 med tilhørende norske standarder og ferdigstillelse i hht. NS3420-1, normal standard. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli mindre endringer i planløsninger og detaljer i utførelsen og leveranse som følge av offentlige krav og pålegg, eller som følge av den videre prosjektering av bygget. Dette kan medføre noen endringer i prosjektet, så som endring av arealer rom, terrasser og balkonger. Det kan forekomme feil på bilder og illustrasjoner, og det gjøres oppmerksom på at disse kun er til orientering. Møbler, gardiner, innredning eller annet utstyr som vises på tegninger eller illustrasjoner er ikke med i leveransen så sant det ikke kommer frem i denne leveransebeskrivelse. Vinduer får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at der hvor det leveres gulvvarme vil det på kalde dager kunne være behov for tilleggsoppvarming i rom med parkett og laminat. Dette pga. at parkett/laminat ikke kan utsettes for temperatur over 27 grader. Det opplyses også om at utbygger og entreprenør tar ikke ansvar for evt. ubehag beboer måtte bli påført som følge av at Skjeggkre etablerer seg i boligen, da årsaken til dette er uklart. Planlagt byggestart er april 2022. Byggestart er forbeholdt minimum 50% salg i B1. B2 igangsettes ved 50% salg samlet for B1 og B2.Planlagt ferdigstillelse B1 er 3. kvartal 2023. Reguleringsplan Utbygging av Husebyenga HAGE reguleres av «Reguleringsplan for Brumunddal sentrum», som ble sluttbehandlet 22.08.2012. Siste endring på plan registrert 23.august 2018. Utbygger har sendt inn planinitiativ for mindre endringer av planen da planlagt bebyggelse har noen avvik ift. gjeldende reguleringsplan. Planinitiativet er under behandling. Det må tas forbehold om endringer som måtte bli krevd gjennom saksbehandling av denne. Eiendommen/tomt Tomten vil bestå av deler av gnr. 685 bnr. 129 i Ringsaker kommune. Grøntarealer med lekearealer, gangveier mv. som inngår som del av tomten planlegges disponert som et felles utomhusareal for samtlige av boligselskapene i utbyggingsområdet «Husebyenga Hage», se mer under punkt om utomhusareal. Det blir etablert eget sameie for B1 og B2, totalt 45 leiligheter. Husebyenga Hage er totalt planlagt etablert med 3 boligsameier, et for hvert byggetrinn. LEVERANSEBESKRIVELSE Husebyenga Hage – Brumunddal B1 BT1

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=