Velkommen til Husebyenga hage!

64 | HUSEBYENGA HAGE Selger har også rett til å velge en annen organisering av garasjeanlegget. Alternativ organisering kan for eksempel være tinglyst bruksrett, ideell andel i et garasjelag o.l. Det kan også bli etablert anleggseiendom. Parkeringsplasser som ikke er solgt til kjøpere, boligselskap eller andre, tilhører selger også etter at boligene er ferdigstilt og overtatt. Selger står fritt til å selge/ leie ut plassene, herunder til utleieselskap. Det skal foregå en trinnvis utbygging og det kan føre til at noen av de som har fått tildelt parkeringsplass ved innflytting må bytte parkeringsplass, enten permanent eller midlertidig, ettersom parkeringskjelleren utbygges. Bytte av parkeringsplass utløser ikke krav om erstatning. Selger står fritt til å fordele parkeringsplasser. Drift og vedlikehold Hvert enkelt sameie vil ha det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av bygning og innvendige fellesarealer samt funksjoner som naturlig betjener og tilhører dette. Parkering og sportsboder Parkering er etablert i P-kjeller. Parkeringsplass kan kjøpes som et tillegg til leilighet for 300.000,- P-plasser er forbeholdt leiligheter over 40m2. Hvis ledige P-plasser etter endelig salg og fordeling kan disse kjøpes av boligsameier med leilighet-størrelse under 40m2. Alle leiligheter får hver sin sportsbod på ca. 5m2. Det gjøres oppmerksom på at det som lagres i sportsboder skal kunne tåle denne lagring. Sportsboder er ikke egnet for lagring av klær, papirer og lignende. Selger står fritt til å fordele sportsboder. Felleshus Felleshus planlegges etablert i byggetrinn 2. Felleshus er en del av fellesarealene som er tilgjengelig for alle 3 sameiene. Dette vil inneholde innvendig fellesrom for felles samvær, videre er planlagt overnattingsmulighet for besøkende. Felleshus med tilhørende uteareal detaljplanlegges i forbindelse med oppstart av Byggetrinn 2. Utbygger stiller bankgaranti overfor sameiet i Byggetrinn 1 pålydende 1.350.000,- som sikkerhet for ferdigstillelse av felleshus. Delingsløsninger og heimeappen Boligene leveres med nabolagsappen Heime. Appen muliggjør enkel kommunikasjon naboene imellom, og gir tilgang til delingsløsninger og fellesaktiviteter. Den kan også brukes til eksterne tjenester, som bildedelingsløsning. Heime inviterer til flere «eventer» for kjøperne i prosjektet fra byggestart og frem til etter innflytting. Det blir tilrettelagt for bildelingsløsninger for sameiet. Energimerking Leilighetene forventes å bli energimerket med energikarakter B. Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er. Energiattest utarbeides når boligene er ferdigstilt. Utomhusanlegg Det er utarbeidet en foreløpig utomhusplan. Denne planen blir lagt til grunn ved den videre detaljprosjekteringen av utearealet. Det er lagt vekt på bruk av ulik vegetasjon og materialvalg på veier og plasser som bidrar til å skape et trivelig bomiljø. Det kan forekomme Det kan forekomme noen avvik på denne planen når detaljprosjektering er ferdig utført. Utomhusanlegget vil ferdigstilles noe senere enn innflytting i B1. Ferdigstillelse er avhengig av årstid og oppstart bygging av B2. Veger og plasser: Innkjøringsveg, gangveger og plasser opparbeides i kombinasjon med asfalt, belegningsstein, grus og tre plattinger. Avgrensning mellom gang og kjørearealer til grøntarealer utføres med kantstein. Nedkjøringsrampe til kjeller støpes med betong og det legges ned varmekabler i nedkjøringsrampe. Beplantning og felles hage: Ulike busker, trær og beplantning i fellesområder som illustrert på utomhusplan. Beplantning mellom private arealer og «offentlig/ halvoffentlig rom». Mellom leiligheter LEVERANSEBESKRIVELSE Husebyenga Hage – Brumunddal B1 BT1

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=