Velkommen til Husebyenga hage!

78 | HUSEBYENGA HAGE Grunnboksutskrift for eiendommen, datert 24.08.2021 Reguleringsplan for Brumunddal sentrum, vedtatt 22.08.2012 og med siste endring på plan registrert 23.08.2018 Prospekt med planskisse Prisliste, datert ______________ Budsjett felleskostnader Kopi av Bustadoppføringslova 14. TVISTER Skulle det oppstå tvist om forståelsen av denne kontrakt eller av gjennomføring av denne handel, skal partene søke å løse den oppståtte konflikt i minnelighet. Dersom kjøper tar rettslige skritt med påstand om at kjøpet ikke er kontraktsmessig, er kjøper likevel forpliktet til å foreta oppgjør overfor megler som bestemt i denne kontrakt. Eventuelle tvister blir å føre i Seksjonens verneting. 15. SPESIELLE FORHOLD/FORBEHOLD Kjøper er kjent med at Seksjonen er under prosjektering. De endelige prosjekterte tegninger kan derfor ha mindre avvik fra vedlagte prospekt og planskisse, uten at dette skal ha praktisk betydning for kjøpers bruk av Seksjonen. Selger tar forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg tilsvarende 50 % av antall enheter/ verdi, at byggetillatelse blir gitt, samt at selgers byggelån blir innvilget og åpnet. Dersom selgers forbehold ikke er opphevet, og igangsetting ikke vedtas innen 01.08.2022, er ingen av partene forpliktet etter denne kontrakt. Kjøper får da tilbakebetalt eventuelt forskuddsbetalt beløp inkludert påløpte renter. Selger forbeholder seg retten til å endre antall boligseksjoner, samt eierbrøken og utkast til budsjett for sameiets felleskostnader som følge av dette. Selger forbeholder seg retten til å transportere kjøpekontrakt fra selger til et annet selskap uten samtykke fra kjøper. Selger forbeholder seg retten til enhver tid å justere salgspriser på usolgte boliger i prosjektet. Uavhengig om prisforlangende for tilsvarende boliger i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Ved transport av kjøpekontrakten vil megler beregne seg et transportgebyr på kr 50.000,-. Denne kontrakt er opprettet i 3 likelydende eksemplarer hvorav hver av partene får ett eksemplar hver, og ett eksemplar beror hos megler, EiendomsMegler 1 Innlandet AS. Sted/dato, Sted/dato, Som selger: Som kjøper: _________________________ _________________________ NAVN I BLOKKBOKSTAVER NAVN I BLOKKBOKSTAVER Selgers initialer: ___________ Side 9 av 9 Kjøpers initialer: ___________ KJØPEKONTRAKT

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=