Velkommen til Husebyenga hage!

104 | HUSEBYENGA HAGE Forbrukerinformasjon ved inngåelse av kjøpsavtale: • Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post eller leveres til megler. • Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson, samt andel egenkapital. • Megler bekrefter overfor kjøper at kjøpetilbudet aksepteres. • Vær oppmerksom på at det ikke eksisterer noen form for angrefrist ved kjøp/salg av eiendom. • Dersom kjøper anses som profesjonell forbeholder selger seg retten til å kreve at avhendingslovens bestemmelser skal komme til anvendelse for avtalen mellom partene. Avtalevilkår: • Kjøpekontrakt vil bli signert etter at kjøpetilbudet er akseptert av selger. Megler vil innkalle til kontraktssignering. Betalingsbetingelser: • 10% av kjøpesummen betales innen 10 dager etter at selgers forbehold er opphevet og tilfredsstillende garanti fra selger iht buofl § 12 er etablert. Hvis kjøper er å anse som profesjonell skal det innbetales 20% av kjøpesummen. Resterende kjøpesum og omkostninger betales ved overtakelse. • Eventuelle tilleggs- eller endringsarbeider skal betales og avtales direkte med utførende entreprenør i sin helhet før de påbegynnes. Kostnader ved kontraktsbrudd: Ved kontraktsbrudd/avbestilling fra kjøperens side, vil selger holde kjøper ansvarlig for økonomiske tap og merkostnader som følge av hevingen. Påbegynte tilleggs- og endringsarbeider må i tillegg betales i sin helhet. Avbestillingsgebyret vil minimum utgjøre 10% av total salgssum. Hvis kontrakten ikke gjennomføres vil renter på innbetalte forskudd tilfalle kjøper. Omkostninger: Det henvises til prislisten for de stipulerte omkostningene pr. bolig. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Kjøper er innforstått med at grunnlag for beregning av dokumentavgift til staten vil bli justert etter sameiebrøken når denne foreligger med 2,5 % av beregnet andel av tomteverdi. Alminnelige forbehold: Selger tar forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg tilsvarende 50 % av antall enheter/verdi, at byggetillatelse blir gitt, samt at selgers byggelån blir innvilget og åpnet. Dersom selgers forbehold ikke er opphevet, og igangsetting ikke vedtas innen 01.02.2023, er ingen av partene forpliktet etter denne kontrakt. Ved skriftlig enighet mellom partene kan fristen i dette avsnittet forlenges på samme vilkår. Selger forbeholder seg retten til å endre antall boligseksjoner, samt eierbrøken og utkast til budsjett for sameiets felleskostnader som følge av dette. Selger forbeholder seg retten til å transportere kjøpekontrakt fra selger til et annet selskap uten samtykke fra kjøper. Selger forbeholder seg retten til enhver tid å justere salgspriser på usolgte boliger i prosjektet. Uavhengig om prisforlangende for tilsvarende boliger i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg. Felleskostnader fordeles delvis pr. m2 BRA, og delvis på antall boligenheter. Dette medfører at mindre boliger får høyere felleskostnader pr. m2 BRA enn større boliger. Det tas forbehold om endringer i fordelingsprinsipper og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig, som først vil bli endelig vedtatt av sameierne i konstituerende sameiermøte ifm. fastsettelse av vedtekter, samt budsjett for første driftsår. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, fasader, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av utomhusplanen. Eiendommen selges fri for pengeheftelser, dog med unntak for heftelser som påhviler sameiet. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Ved transport av kjøpekontrakten vil megler beregne seg et transportgebyr på kr 50.000,-. Sted: Dato: Signatur/underskrift Signatur/underskrift

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=