Velkommen til Husebyenga hage!

75 | HUSEBYENGA HAGE Heime vil arrangere ulike sammenkomster i byggeperioden, som et godt grunnlag for det nye nabolaget! Beliggenhet: Husebyenga hage har svært god beliggenhet i sentrum av Brumunddal. Eiendommen ligger inntil elvepromenaden, og tomten strekker seg fra Parketten i sør og opp til parken i hjørnet Nils Amblisveg/ Brumunda. Areal og type: Selveiet felles tomt. Tomtearealet vil bli hensiktsmessig delt mellom bebyggelsen for de 3 sameiene (ett for hvert byggetrinn). Tomtens beskaffenhet: Hagen mellom lavblokkene vil bli flott opparbeidet. Det er lagt vekt på bruk av ulik vegetasjon og materialvalg på veger og plasser som bidrar til å skape et godt bomiljø. Se utomhusplan for nærmere beskrivelse. Det vil bli montert moderne og tidsriktig utebelysning. Adkomst: Eiendommen vil få adkomst inn på området fra Nils Amblisveg. Vei/ vann/ avløp: Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Parkering: Parkeringskjeller for beboere. Parkeringsplasser kan kjøpes i tillegg til leilighet. Se prisliste for detaljert informasjon. Gjesteparkering på offentlige parkeringsplasser og oppmerkede felt. Økonomiske forhold: Felleskostnader inkluderer bl.a. forretningsførsel, utvendig bygningsforsikring, renovasjon, strøm i fellesarealer, brøyting/ strøing mm. Fyring- og strømutgifter: Den årlige kostnaden vil variere etter størrelse og beliggenhet til den enkelte leilighet, samt eget forbruksmønster. For fyrings- og varmtvannsforbruk er et á-konto beløp inkludert i de månedlige felleskostnadene. Ligningsverdi: Ikke beregnet Skattetakst: Ikke beregnet Bygningsforsikring: Eiendommen vil bli fullverdiforsikret gjennom sameiets fellespolise, og betjenes gjennom felleskostnadene. Den enkelte seksjonseier må selv tegne innboforsikring. Offentlige forhold: Ferdigattest: Utbygger vil besørge minimum midlertidig brukstillatelse innen overtagelse. Ferdigattest vil bli utstedt straks alle leiligheter og utomhusarealer er ferdigstilt. Antall godkjente boenheter/ utleieforhold: Hver bolig vil bli godkjent som egen boenhet. Den enkelte boenhet kan fritt leies ut etter eiers ønske, forutsatt at utleien er i tråd med bestemmelser i eierseksjonsloven og gjeldende vedtekter for sameiet. Tinglyste heftelser: Det er ingen tinglyste heftelser (pengeheftelser) notert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å etablere nødvendige heftelser og erklæringer for gjennomføring av prosjektet, som ved overtakelse vil gjelde sameiet i fellesskap. Alle seksjonseiere har panterett i hver seksjon for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet jf eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Andre rettigheter og forpliktelser: Den enkelte sameier plikter seg til å innrette seg etter sameiets vedtekter og gyldig fattede vedtak på årsmøte for sameiet. Det er utarbeidet et forslag til vedtekter som vil bli endelig vedtatt på stiftelsesmøtet for sameiet, se vedlegg. Dersom det blir etablert tre sameier, vil dette kunne medføre at det vil bli tinglyst rettigheter og forpliktelser knyttet til bruk, drift og vedlikehold/utskifting i tilknytning til fellesområder som uteområder, adkomster, ledningsnett og lignende forhold. Offentlige planer: Området vil bli utbygget i henhold til gjeldene bestemmelser i reguleringsplan for Reguleringsplan for Brumunddal sentrum, sluttbehandlet 22/8-2012. Sist endret 23/8-2018. Utbygger har sendt inn planiniativ for mindre endringer av planen da planlagt bebyggelse har noen avvik ift. gjeldende reguleringsplan Kjøpere må påregne fremtidig byggeaktivitet for resten av utviklingsområdet. Øvrige forhold: Planlagt overtagelse er estimert til 3. kvartal 2024. Kjøpere vil bli holdt løpende oppdatert om denne utvikling og det tas forbehold om overtagelse iht. byggestart, fremdrift, solgte enheter, samt at selger anser gjennomføringen av prosjektet som økonomisk forsvarlig Forbehold: Selger tar forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg tilsvarende 50 % av antall enheter, at byggetillatelse blir gitt, samt at

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=