Velkommen til Husebyenga hage!

78 | HUSEBYENGA HAGE Generelt Boligprosjektet Husebyenga Hage er utviklet og prosjektert med ca. 125 leiligheter. Byggetrinn 1 (BT1) i prosjektet består av B1 og B2 med henholdsvis 15 og 28 leiligheter. Denne leveransebeskrivelse gjelder BT1-B2 som nå er klart for salg. Øvrige leiligheter legges ut fortløpende i takt med salg og utbygging. B1 og B2 i BT1 blir organisert som ett boligsameie. Hver leilighet har en tilhørende sportsbod. P-plass i prosjektet kan kjøpes som et tillegg til leilighet. Utbygger av Husebyenga Hage er Husebyenga Terrasse AS. Selskapet eies av BEIAS Gruppen AS og Husebyenga Eiendom AS. BEIAS Gruppen AS er gjennom sine selskaper, blant annet Nordbolig, en av Innlandets største bolig- og eiendomsutviklere. Husebyenga Eiendom AS er et heleid datterselskap av Bryn Eiendom som er største eier og forvalter av kontoreiendom på Bryn i Oslo. Boligene leveres etter gjeldende tekniske forskrifter TEK 17 med tilhørende norske standarder og ferdigstillelse iht. NS3420-1, normal standard. Planlagt byggestart er 2. kvartal 2023. Byggestart er forbeholdt minimum 50% salg samlet for B1 og B2. Planlagt ferdigstillelse B2 er 3. kvartal 2024 Plantegninger og datagenererte bilder/ illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykk/kopiering. Vi gjør oppmerksom på at alle datagenererte bilder/illustrasjoner kan vise elementer som ikke inngår i leveransen, dette for å orientere om mulighetene. Det nevnes farger, møbler, gardiner, innredning, peis med tilhørende skorstein eller annet utstyr eller lignende, så sant det ikke kommer frem i denne leveransebeskrivelse. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli mindre endringer i planløsninger og detaljer i utførelsen og leveranse som følge av offentlige krav og pålegg, eller som følge av den videre prosjektering av bygget. Dette kan medføre noen endringer på prosjektet, så som endring av arealer på enkelte rom, terrasser og balkonger. Endelig fasade/bygningsutforming og materialbruk vil avvike fra datagenererte bilder/illustrasjoner når bygget prosjekteres ferdig og bygges. Visualiserte bilder er ment for å gi tilnærmet bilde av bygningen(e) sin form og beliggenhet. Fargevalg på visualiserte fasader er gjort ut fra et grafisk hensyn, det kan bli valgt andre farger på det endelige prosjektet. Datagenererte bilder/illustrasjoner må med andre ord ikke betraktes som et foto av ferdig bygg. Reguleringsplan Utbygging av Husebyenga Hage reguleres av «Reguleringsplan for Brumunddal sentrum», som ble vedtatt 05.09.2012. Siste endring på plan registrert 23.08.2018. Utbygger har sendt inn planinitiativ for mindre endringer av planen da planlagt bebyggelse har noen avvik ift. gjeldende reguleringsplan. Planendringene er under behandling. Det må tas forbehold om endringer som måtte bli krevd gjennom saksbehandling av denne. B2 forventes ferdigstilt 3. kvartal 2024. Eiendommen/tomt Tomten vil bestå av deler av gnr. 685 bnr. 129 i Ringsaker kommune. Grøntarealer med lekearealer, gangveier mv. som inngår som del av tomten planlegges disponert som et felles utomhusareal for samtlige av boligsameiene i utbyggingsområdet «Husebyenga Hage», se mer under punkt om utomhusareal. Det blir etablert eget sameie for B1 og B2, totalt 43 leiligheter. Husebyenga Hage er totalt planlagt etablert med tre boligLEVERANSEBESKRIVELSE Husebyenga Hage – Brumunddal B1 BT2

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=