Velkommen til Husebyenga hage!

81 | HUSEBYENGA HAGE med kantstein. Nedkjøringsrampe til kjeller støpes med betong og det legges ned varmekabler i nedkjøringsrampe. Beplantning og felles hage: Det blir anlagt ulike busker, trær og beplantning i fellesområder som illustrert på utomhusplan. Beplantning mellom private arealer og «offentlig/halvoffentlig rom». Mellom leiligheter på bakkeplan leveres plantekasser. Beplantning i disse er kjøpers eget ansvar. Det utarbeides en veileder som vil være retningsgivende for beplantningen. Det opparbeides med område for felles kjøkkenhage, lekeapparater og felleshus som inneholder felles bod og pergola. Areal er avsatt til bocciabane og evt små fotballmål. Terrasser: Uteplasser tilhørende leiligheter på terreng utføres med impregnerte materialer. Renovasjon: Det leveres felles Molok avfallssystem dimensjonert for 16 + 27 boenheter. Plassering vist på utomhusplan. Det kan bli en midlertidig løsning for B1 med renovasjon i påvente av ferdigstillelse av B2. Utvendig belysning: Det monteres veggmontert belysning ved hovedinngang og innkjøring til garasje. Belysing av veier, plasser og gårdsrom utføres med pullertlamper, plassering er vist på utomhusplan. Utvendig tappekran: Det monteres en utvendig tappekran til felles benyttelse. Postkasser: Felles låsbart postkasseanlegg ved hovedinngang. Sykkelparkering: Sykkelparkering for B1 planlegges utenfor inngangsparti. Medtatt låsbart sykkelstativ og tak over sykkelparkeringen. Bygningskonstruksjoner Bærende konstruksjoner og dekker: Bærekonstruksjoner i betong og stål. Dekker utføres med plattendekker og påstøp på disse. Korrigert: Takkonstruksjon: Tak utføres som varmtaksløsninger. På horisontale flater legges fallisolasjon som tekkes med membran. Innvendige taknedløp. Yttervegger i leilighet: Utføres som isolert trebindingsverk innvendig kledd med gipsplater som sparkles og males. Utvendig vegger kles med trepanel. Yttervegger i plan 1 kles med fasadeplater. Innvendige vegger i leilighet: Innvendige vegger i tre/stålbindingsverk kles med gipsplater som sparkles og males. Innvendige betongvegger sandsparkles og males. Vegger på bad/WC leveres med fliser. Innvendig himling i leilighet: Gipshimlinger sparkles og males. Betonghimling sparkles og males. Innvendige gulv: 14 mm lys eikeparkett på alle tørre rom, belegg på bod og gulvfliser på våtrom og WC. Solavskjerming: Screens monteres på vinduer på syd og vestfasade. Innarbeides i fasaden. Balkonger og takterrasser: Balkonger er utkraget fra plattendekke, fritthengende på fasade. Rekkverk utføres med galvaniserte rekkverksstolper, håndløper av aluminium og farget glass. Balkonger tekkes og skal ha avrenning til utenpåliggende taknedløp på fasade. Balkonggulv belegges med impregnerte materialer. Takterrasser belegges med impregnerte materialer. Rekkverk bestående både av forlengelse av yttervegg kombinert med glassrekkverk. På toppleiligheter vil det være et overdekket område med gjennomsiktige takplater. Parkeringskjeller: Plasstøpte betongvegger, himlinger og betonggulv. Nedforing av himlinger i deler av kjeller. Innvendige lettvegger for etablering av bodrom. Utføres

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=