Velkommen til Husebyenga hage!

85 | HUSEBYENGA HAGE Øvrige forbehold Leveransebeskrivelsen og kontraktytelser er basert på dagens avgifter, lover og regler. Beskrevet utstyr som går ut av produksjon i tiden fra leveransebeskrivelsen lages og til bygging utføres vil måtte endres til nye produkter med samme kvalitet og ytelse. Det er også oppstått mangel på visse type materialer pga. Covid19, det kan bety at vi må finne erstatningsmaterialer (uten at det vil ha betydning for byggets kvalitet). Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og tekniske beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innpassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten. Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. Om det blir nødvendig å gjennomfør vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Endring i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde vært kjent med endringene. Ev. Økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer. Vi gjør oppmerksom på at hjemmelsoverføring til kjøper ikke kan gjennomføres før seksjonering av bygget er offentlig godkjent og tinglyst. Det tas forbehold om godkjent seksjonering. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter ute forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter. Vinduer får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at der hvor det leveres gulvvarme vil det på kalde dager kunne være behov for tilleggs-­ oppvarming i rom med parkett og laminat. Dette pga. at parkett/laminat ikke kan utsettes for temperatur over 27 grader. Det opplyses også om at utbygger og entreprenør ikke tar ansvar for evt. ubehag beboer måtte bli påført som følge av at skjeggkre etablerer seg i boligen, da årsaken til dette er uklart. Med dagens tette bygninger og miljøvennlige malingstyper kan heksesot forekomme i boligen. Det er viktig å ventilere godt, spesielt det første året for å unngå dette. Det gjelder også selv om leilighetene leveres i vinterhalvåret. Stearinlys og duftlys bør ikke brukes de første månedene etter innflytting da også dette kan resultere i heksesot. Avbestilling Kjøper kan avbestille ytelsen, jf. Bustadoppføringslova §52-54. Ved avbestilling påløper et avbestillingsgebyr på kr. 100.000,- (inkl. mva.).

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=