Velkommen til Husebyenga hage!

86 | HUSEBYENGA HAGE KJØPEKONTRAKT OM RETT TIL BOLIG I EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING MED TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl.) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens §1, første ledd b), avtale om bolig eller fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn. Mellom Husebyenga Terrasse AS Org.nr.: 912 893 200 Postboks 4234 Tlf.nr.: 911 57 128 2307 Hamar E-post: oddvar@nordbolig.no heretter kalt «selger», og NAVN KJØPER 1 F.nr.: NAVN KJØPER 2 F.nr.: ADRESSE Tlf: POSTNUMMER/POSTSTED E-post: heretter kalt «kjøper», er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. EIENDOMMEN Kontrakten gjelder kjøp av ny eierseksjon i Sameiet Husebyenga Hage 1, gnr. 685, bnr. 129, leil.nr. X, i Ringsaker kommune, heretter kalt «Seksjonen». Eiendomsbetegnelsen kan bli endret i forbindelse med fradeling og seksjonering. Til Seksjonen medfølger 1 bod i felles utvendig bodanlegg eller i innvendig bodanlegg i felles parkeringskjeller. Kjøper har valgt å kjøpe bruks-/disposisjonsrett til X garasjeplasser(er) i eiendommens fellesanlegg i kjeller. Bruks-/disposisjonsretten til garasjeplassen ………… Disposisjonsrett til bod og garasjeplass(er) søkes tillagt Seksjonen som tilleggsarealer i seksjoneringsbegjæringen, eller som ideell andel av en samleseksjon for parkeringsarealet. Seksjonens adresse er foreløpig ikke tildelt fra kommunen. Bolignummer foreligger for tiden ikke. Selger vil besørge og bekoste seksjonering, i henhold til lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65. Seksjonens endelige seksjonsnummer vil bli tildelt når seksjonering er gjennomført. Med utrykket ”Seksjonen” menes i denne kjøpekontrakt både den fysiske leilighet med tilleggsareal, den eventuelt idéelle andel av samleseksjon for parkeringsarealet samt den idéelle andel av hele eiendommen med inn og utvendige fellesarealer. Seksjonens planløsning, standard og utstyr er nærmere angitt i vedlagte prospekt som gjelder som del av denne kontrakt, sammen med øvrige vedlegg som følger av denne kontrakts punkt 13 ((Bilag) Oppdragsnr: ______________ Selgers initialer: ___________ Side 1 av 9 Kjøpers initialer: ___________ KJØPEKONTRAKT

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=