Velkommen til Husebyenga hage!

76 | HUSEBYENGA HAGE Selgers initialer: ___________ Side 7 av 9 Kjøpers initialer: ___________ Fellesarealer er ferdigstilt ved overtakelse. Andel av hageanlegg og øvrige utomhusarealer vil bli ferdigstilt ved overtakelse, eller så snart dette er gjennomførbart iht. temperatur og årstid etter overtakelse av seksjonen. Ferdigstillelse er dog avhengig av fremdrift for B2. Ved forskjøvet oppstart av B2 vil utomhusarealene ferdigstilles samtidig med denne ferdigstillelse. Overtakelse av alle fellesareal ivaretas av Sameiets styre. Ved overtakelse av utomhusarealer frigis garantien/deponert beløp som eventuelt er avsatt til dette formål hos megler. For nærmere opplysninger, se utomhusplan i prospekt, jfr. pkt. 13. Fra overtakelse går risikoen for Seksjonen over på kjøper. Kjøper svarer for påløpte utgifter samt oppebærer eventuelle inntekter. Når overtakelsesforretning har funnet sted, anses kjøper i hvert tilfelle å ha godtatt Seksjonen som kontraktsmessig, dog med forbehold om eventuelle bemerkninger i overtakelsesprotokollen. 9. GARANTI OG REKLAMASJONSRETT Selger skal uoppfordret innkalle til besiktigelse av Seksjonen om lag ett år etter overtakelsen. Selger skal føre protokoll på samme måte som ved overtakelsesforretningen. Det vises ellers til Bustadoppføringslova § 16. For Sameiets fellesarealer vil selger innkalle sameiets styre til tilsvarende befaring. Selger gir 5 års garanti for Seksjonen som er omhandlet i kontrakten, regnet fra overtakelsesdato. Garantien dekker et beløp som tilsvarer 5 % av kjøpesummen. Garantien skal utstedes direkte til kjøper, eventuelt kan 3 % garantien opptrappes innen betalingsforfall for sluttoppgjør. Original garanti overleveres megler, og oversendes så kjøper etter at overtakelsen har funnet sted. Kjøper er spesielt gjort oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Seksjonen i garantiperioden må godkjennes av garantisten. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter følgende punkter: a) Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold b) Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/eller feilaktig bruk av Seksjonen med utstyr c) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse som selger ikke kan lastes eller ha ansvar for d) Svinn, sprekker, krymping etc innenfor Norsk Standards gjeldende avviksgrenser som følge av tørkeprosesser i bygningsmaterialer Reklamasjoner i henhold til ovennevnte garanti må meldes skriftlig til selger med kopi til garantisten jfr. Bustadoppføringslova § 30. Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle leilighetene, så sant ikke normal bruk av Seksjonen krever at en eventuell feil utbedres omgående. Reklamasjonsretten i henhold til Bustadoppføringslova § 30 er begrenset til 5 år etter overtakelsesdato. KJØPEKONTRAKT

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=