Velkommen til Husebyenga hage!

89 | HUSEBYENGA HAGE Selgers initialer: ___________ Side 4 av 9 Kjøpers initialer: ___________ 4. TINGLYSING / SIKKERHET Skjøte på Seksjonen utstedes av selger ved denne kontrakts inngåelse eller senest ved overtakelse og oppbevares i depot hos megler inntil overtakelse og fullt oppgjør har funnet sted. Tinglysing kan ikke finne sted før fullt oppgjør med tilleggsarbeider og omkostninger er betalt. Dersom seksjonsnummer ikke er fastsatt ved kontraktsdato, gir partene megler fullmakt til å innsette dette i skjøtet og eventuelle panteretter så snart dette er avklart. Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til megler som lyder på et beløp minst tilsvarende kjøpesummen. Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring. Pantedokumentet er tinglyst, eller skal tinglyses, av megler. Pantedokumentet tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av salgssummen. Megler skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysing. Etter av selger har slettet/frafalt sine forbehold om igangsetting av prosjektet, og forutsatt at partene har signert kjøpekontrakten, skal selger innen 10 dager stille ugjenkallelig bankgaranti for oppfyllelse av avtalen jfr. Bustadoppføringslova § 12. Garantien skal fremlegges for kjøper før hele eller deler av kjøpesummen innbetales. Kjøper er ikke pliktig til å innbetale noen del av vederlaget før selger har stilt garanti, jfr. Bustadoppføringslova § 12 siste ledd. For krav som kjøperen fremsetter mot selgeren før overtakelsen, skal garantien utgjøre 3 % av avtalt kjøpesum. For krav som fremsettes innen 5 år fra overtakelse, skal garantien utgjøre 5 % av avtalt kjøpesum. Selger garanterer at Seksjonen overleveres fri for andre pengeheftelser enn dem kjøper selv påhefter. Kjøper har fått seg forelagt utskrift fra grunnboken og har gjort seg kjent med denne. Kjøper er gjort kjent med at grunnboksutskriften omfatter hele eiendommen (før seksjoneringen). All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest, og i god tid før overtakelse, overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 5. UTFØRELSE OG BEBYGGELSE Avtalens omfang fremgår av de nedenstående kontraktsdokumenter og bilag spesifisert i pkt. 13. Selgers ytelser skal være i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og offentlige vedtak. Ytelsene skal ha god håndverksmessig standard og svare til opplysninger om egenskaper eller bruk som er gitt i samsvar med avtaleinngåelsen eller ved markedsføring, med unntak av markedsføringen på internett som er omtrentlig. Det vises til Bustadoppføringslova § 25, 26 og 27. Inneholder kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtalen foran standardiserte bestemmelser. Ved motstrid mellom leveransebeskrivelse og tegninger, gjelder leveransebeskrivelsen. Prosjektets illustrasjoner utgjør ikke en del av disse tegninger og er heller ikke et kontraktsdokument. Tomten skal være i henhold til leveransebeskrivelsen. KJØPEKONTRAKT

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=